Protecció de dades

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat amb titularitat de la societat corresponent. Apialia és compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari als quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web.
Respecte les dades esmentades és podrà exercir els drets d'accés,  rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

APIALIA SLU B66150400
Gran Via de les Corts Catalanes, 622 pral
933175462
info@apialia.cat